0

Sancak. Vilayet ve eyalet merkezleri. Osmanlı devlet teşkilatında kaza ile vilayet arasında bulunan idari yapı. Amiri mutasarrıf. [1]


[1] Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017, s. v. ; Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 432.

 L
Türkçe Tarih

Liva İdare Meclisleri

Önceki yazı

Yorumlar