0

Osmanlıca cemaat devleti. Ana malcılarla emekçileri birer lonca halinde örgütleyerek loncaların loncası sayılan devletin bunların arasındaki uyuşmazlıkları kamu yararı içinde çözümleyeceğini varsayan faşist diktatörlüğü. Korporatif devlet deyimiyle de anılır.[1]


[1] Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü, s. 264.

 L
Türkçe Tarih

Lordlar Kamarası

Sonraki yazı

Yorumlar