0

Denize kıyısı olan bir ülkede,  denizdeki yük ve insan taşıma hakkının kullanılması.[1] Devletler çok kere ticaret filolarını himaye maksadıyle kabotaj seferlerini kendi bayrağını taşıyan gemilere hasrederek yabancı (bayrak taşıyan) gemileri bundan menederler. Bu takdirde yabanca gemiler aleyhine bir kabotaj yasağı konmuş, milli gemiler lehine de kabotaj tekeli tesis edilmiş olur.[2]


[1] Kemal Arı, Türkiye’de Kabotaj, İzmir: Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, 2009, s. 23.

[2] Tahir Çağa, “Türkiye’de Deniz Kabotajı Tekeli”, Lozan’ın 50. Yıl Armağanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1973, s. 73.

 K
Türkçe Tarih

Kabakçı Vakası

Önceki yazı

Kaçakçılık

Sonraki yazı

Yorumlar