0

Muharrikin dışarıda aranması teorisine karşı, muharrikin bizzat varlığın özünde yer aldığını savunan XVII. yüzyıl düşünürlerinden İranlı Molla Sadrâ ait teori.[1]


[1] Mahmut Meçin, “Molla Sadrâ’da Meâd  Problemi”, Artuklu Akademi, 2014/1, s. 168.

 H
Türkçe Tarih

Yorumlar