0

Sınır üretici politik performans, ülke sınırları dışında uygulanmak üzere tasarlanmış politika. Devletlerin ve diğer unsurların inşası ve meşruluğu, iktidarlarının resmi olarak tanımlanması-tanınması ve iç ve uluslararasını ayıran sınırların güvenliğinin sağlanması gibi işlevleri üstlenen dış politika, aslında dışarıya yönelik olmaktan ziyade devletin bizzat kendisine yönelik bir politikadır.[1]


[1] Ali Balcı, “Dış Politika: Yeni Bir Kavramsallaştırma Bağlamında Egemenlik Mitinin Analizi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 7, sy. 28, Kış 2011, ss. 6-7.

 D
Türkçe Tarih

Dış Borç

Önceki yazı

Yorumlar