0

Devletin çeşitli kısımlarına ait işlere bakan daireler.[1]


[1] Tevfik Temelkuran, “Dîvân-ı Hümâyün”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 6, İstanbul 1975, s. 130.

 D
Türkçe Tarih

Divan-ı Hümayun

Sonraki yazı

Yorumlar