0

ABD dış politikasında zayıf ve güçsüz devletlerin ardı ardına bir domino dizisi gibi komünizme geçme ihtimalinin öngörüsü.[1]


[1] Hakan Taşpınar, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Petrol Politikası -Ortadoğu Örneği- (1950-1990)“, (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Denizli 2009, s. 68.

 D
Türkçe Tarih

Dolmabahçe Sarayı

Önceki yazı

Yorumlar