0

Osmanlı maliye teşkilatının başı, günümüzün maliye bakanı. Müslüman-Türk devletlerinin çoğunluğunda bu görevi “müstevfi” adı verilen yüksek devlet memuru yürütmüş, İlhanlılar ise “müstevfi” yerine “defterdar-ı memalik” deyimini kullanmıştır. Açık olarak defterdar kavramına ilk kez II. Murad zamanında rastlanmaktadır. Fatih Kanunnamesinde ise defterdar, padişahın (dolayısıyla devletin) malının mutlak vekili olarak ifade edilmektedir.[1]


[1] – Yılmaz Yurtseven, “Klasik Dönem Osmanlı Maliye Teşkilatı ve Sistemi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sy. 3-4, 2002, ss. 110-112.

 D
Türkçe Tarih

Deflasyon

Önceki yazı

Demokrasi

Sonraki yazı

Yorumlar