0

Bir ekonomide yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve fiyatların genel seviyesindeki düşme. Deflasyon “pozitif arz şoku” ve/veya “negatif talep şoku” ile meydana gelmektedir. Bir ekonomide pozitif arz şokuna bağlı oluşan deflasyon, arzda meydana gelen fazlalığın bir sonucu olarak talep yetersizliği nedeniyle stokların birikmesi ve biriken stokların işletmeler tarafından satılamaması durumunda fiyatların düşmesiyle oluşurken; negatif talep şokunda ise sabit arza olan talebin azalmasıyla ortaya çıkan üretim fazlası sonucu fiyatların düşmesiyle oluşmaktadır.[1]


[1] -Özlem Toplu Yılmaz-Akyol Şahin, “Japonya’da Deflasyon Döneminde İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele”, Lectio Socialis, c. 4, sy. 1, 2020, s. 25.

 

 D
Türkçe Tarih

De-Facto Devlet

Önceki yazı

Defterdar

Sonraki yazı

Yorumlar