0

Dayanma, dayanacak yer, tarikat mensuplarının oturup kalktıkları, ayin icra ettikleri yer. Arşiv vesikalarında, aralarında hemen hemen hiçbir ayrım gözetilmeksizin “tekye, zaviye, hanhah ve dergah” birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.[1]


[1] Nedim Bakırcı- Hüseyin Kürşat Türkan, “Tekke ve Zaviyelerin Balkanlar’daki Rolü ve Önemi”, Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisisy. 1, 2013, s. 147.

 D
Türkçe Tarih

Derebeylik

Önceki yazı

Yorumlar