0

Tanınmayan devlet. [1] Bir devletin de facto tanınması (sarih veya zımnî) eksik ve muvakkattir. Tanımayı yapan devlet, bu yeni varlığın devlet vasfını elde etmek için gösterdiği gayretlere rağmen belki de bu merhaleye ulaşamamış olduğu hususunda bir çekinme politikası ortaya koyar. [2] Günümüzde Somaliland, Abhazya, Güney Osetya, Dağlık Karabağ, Transdinyester ve Kuzey Kıbrıs defacto devletlere örnektir.[3]


[1] -Kristin M. Bakke vd., “The Viability of de facto States: Post-War Developmentsand Internal Legitimacy in Abkhazia”, American Political Science Association, 1/4, September 2011, ss. 1-2.

[2] -Charles Crozat, “Devletler Hukukunda Tanıma”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. 19, sy. 1-2 , Ocak 1953, s. 15.

[3] -Tomáš Hoch-Kateřına Rudıncová, “Legitimization of Statehood in De factoStates: A casestudy of Somaliland”, AUC Geographica , 50/1, ss. 37-38.

 D
Türkçe Tarih

Darülmülk

Önceki yazı

Deflasyon

Sonraki yazı

Yorumlar