0

Çarpışmalarda gösterilen başarılara verilen unvanlardan biri.[1]


[1] Salim Koca, Selçuklular’da Ordu ve Askerî Kültür, Ankara: Berikan Yayınları, 1988, s. 97.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çağdaşlaşma

Önceki yazı

Yorumlar