0

Soyluluk unvanı. Kadınlar için Barones. Vikontun ya da vikontluk bulunmayan ülkelerde kontun altındaki unvan.[1]


[1] “Baron”, Ana Britannica, c. 4, s. 306.

 B
Türkçe Tarih

Basmacı Hareketi

Sonraki yazı

Yorumlar