0

Erkek hegemonyası. Sistem-üstü bir olgu olmakla birlikte, değerlerini erkeklerin belirlediği düzen.[1]


[1] Çağdaş Demren, “Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkisi”, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2003, ss. 33-34.

 A
Türkçe Tarih

Atabeg/İci

Önceki yazı

Avam Kamarası

Sonraki yazı

Yorumlar