0

II. Abdülhamit devrinde aşiretleri zabt u rapt altına almak, zaman zaman vuku bulan isyanlara mahal vermemek ve aşiret reislerinin çocuklarını padişaha bağlı yetiştirmek amacıyla ihdas edilen mektepler.[1]


[1] Bayram Kodaman, “II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi”, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 324.

 A
Türkçe Tarih

Atabeg/İci

Sonraki yazı

Yorumlar