0

XV. yüzyılın ortalarına kadar Yaya Bölükleri, sonraki yıllarda ise Cemaat adıyla zikredilen sınıf. II. Mehmed’in saltanatıyla, Sekban bölüğünün de kurulması dahlinde, iki sınıf oluşmuş, XVI. yüzyılda Ağa Bölüklerinin eklenmesiyle Yeniçeri Ocağı üç sınıflı bir yapı haline gelmiştir. Birinci sınıf, savaşta sultan adına bizzat savaşan askerlerden; Sekbanlar, padişahın özel muhafızları ve av esnasındaki yardımcılarından; Ağa Bölükleri ise Veziriazamların idaresindeki yeniçeri birliklerinden oluşmuştur. İsimlendirme bu çerçevede yapılmıştır. Böylece XVI. asrın ilk çeyreğine gelindiğinde Yeniçerilerin dönemdeki mevcudu, 101 Cemaat, 34 Sekban ve 61 Ağa bölüğünden müteşekkil 196 Orta şeklindedir.[1]


[1]Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları, c.I, s. 55.

 A
Türkçe Tarih

Aforoz – Aforoz Etmek

Önceki yazı

Bâb-ı Âli

Sonraki yazı

Yorumlar