Ağa Bölükleri

XV. yüzyılın ortalarına kadar Yaya Bölükleri, sonraki yıllarda ise Cemaat adıyla zikredilen sınıf. II. Mehmed’in saltanatıyla, Sekban bölüğünün de kurulması dahlinde, iki sınıf oluşmuş, XVI. yüzyılda Ağa Bölüklerinin eklenmesiyle Yeniçeri Ocağı üç sınıflı bir yapı haline gelmiştir. Birinci sınıf, savaşta sultan adına bizzat savaşan askerlerden; Sekbanlar, padişahın özel muhafızları ve av esnasındaki yardımcılarından; Ağa Bölükleri ise Veziriazamların idaresindeki yeniçeri birliklerinden oluşmuştur. İsimlendirme bu çerçevede yapılmıştır. Böylece XVI. asrın ilk çeyreğine gelindiğinde Yeniçerilerin dönemdeki mevcudu, 101 Cemaat, 34 Sekban ve 61 Ağa bölüğünden müteşekkil 196 Orta şeklindedir.[1]


[1] Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları, c.I, s. 55.

Yazarlar

  • 1992 yılında Rize'de doğdu. Lise eğitimini Rize Lisesinde tamamladı ve akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2017 yılında ise OMÜSBE Tarih Yüksek Lisans programını "Atatürk Döneminde Müteşebbis Sınıfın Geliştirilmesine Yönelik Tasarruflar" adlı tezi ile bitirdi. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

  • 11 Ekim 1990 tarihinde Bafra'da doğdu. Lise eğitimini Özel Bafra Lisesininde tamamlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Akabinde ise 2018 yılında OMÜSBE Tarih Yüksek Lisans programını bitirdi. Orta derecede İngilizce bilmektedir.