0

Divan-ı Hümayun’dan çıkan kanunname, hüküm ve nizam niteliğinde olan kararların kaydedildiği defterler.[1]


[1] İlhan Şahin-Feridun Emecen, II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1994, s. 15.

 A
Türkçe Tarih

Ahrar Fırkası (Osmanlı)

Sonraki yazı

Yorumlar