0

İşçinin emeğinin, işgücünün değerinin üzerinde yarattığı ve kapitalist tarafından karşılıksız olarak el konulan değer.[1] Teknik olarak artı değer emek zamanın, emek gücünü aşması sebebiyle doğar.[2]


[1]SSCB Bilimler Akademisi Politik Ekonomi Ders Notları, c. I, (çev. İsmail Yarkın), İstanbul: İnter Yayınları, 1996, s. 169.

[2] Ersan Bocutoğlu, “İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe Yolculuk”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, c. 1, sy. 1, 2012, ss. 138-139.

 A
Türkçe Tarih

Arus Resmi

Sonraki yazı

Yorumlar