0

Bir kişinin ilgili makamlara yazdığı dilek ve şikâyetini ihtiva eden yazılar. Osmanlı İmparatorluğunda kişi dileğini ya doğrudan sultana ya da beylerbeylik makamına yazmıştır. İleti arzuhal merkezine ise mahalline “ihkak-ı hakk için emir/hüküm”, beylerbeylik makamına ise “buyruldu” gönderilmiştir. Her iki durumda da şikâyete konu olan hususun araştırılması maksadıyla gereğinin yapılması için emir veya buyruldular gönderilmiş, lüzum görüldüğü takdirde konuyu yerinde teftiş etmek üzere mübaşir görevlendirilmiştir.[1]


[1] Mustafa Öztürk, “Osmanlı Devletinde Arzuhallerin Devlet-Halk İlişkileri ve Medeniyet Tarihi Bakımından Önemi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, c. IV/I, (15-17 Eylül 2014), Ankara 2018, s. 215.

 A
Türkçe Tarih

Arus Resmi

Önceki yazı

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye

Sonraki yazı

Yorumlar