0

İmparatorluk Üslûbu. Fransa kaynaklıdır. Napoleon Bonapart’ın monarşisi (1804-1814) başta olmak üzere Avrupa’daki merkeziyetçi yönetim ideallerinin adeta sanat boyutundaki ifadesi haline gelmiştir. Ampir üslubun doğuşunda, Napolyon’un İtalya ve Mısır’ı işgali (1798-1799) sonrasında bu uygarlıklara ait kültür varlıklarını sahiplenmesi ve sanat eserlerini Louvre Müzesi’ne getirmesi etkili olmuş; onun güçlü imparator imajını yaymak adına bu üslûp oluşturulmuştur. Neoklasik üslubun kendine has bir aşamasını oluşturan Ampir, mimaride iç mekân tasarımı ve dekorasyonunda ağırlığını koymuş; resim, heykel, seramik, mobilya ve giyimde de etkili olmuştur.[1]


[1] Özlem Oral Patacı, “Ampir Üslûbu’nda Bir Sultan Camii: Nusretiye”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 59, Ocak – Şubat 2017, ss. 171-172.

 A
Türkçe Tarih

Amerikan İç Savaşı

Önceki yazı

Yorumlar