0

Ekonomik olarak toplumda üstünlük sağlayan burjuvazi sınıfının siyasi iktidarı da ele geçirerek bir anlamda kapitalist toplumu kurması.[1] 1789 Mayısında soylular, din adamları ve halkın oluşturduğu üç sınıfın parlamentosu açılarak ihtilalin ilk adımı atılmıştır. Parlamentonun orta sınıfı ciddiye almaması üzerine burjuva sınıfı monarşiye savaş açmış, 9 Temmuz 1789’da oluşturdukları Milli Meclisi, Kurucu Meclis olarak adlandırmıştır. Kralın kuvvetlerinin bu meclisi dağıtması üzerine 14 Temmuz’da Bastille Hapishanesi basılmış ve ihtilal patlak vermiştir.[2] İhtilal neticesinde yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi modern devletlerin ortaya çıkmasında da önemli bir etken olmuştur.[3]


[1] Emre Ekinci, “Devrimden Günümüze Fransız Siyasal Sisteminin Evrimi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/1, Ocak 2016, s. 151.

[2]Bengül Salman Bolat, “Fransız İnkılabı’nın Türk Modernleşme Sürecine Etkileri”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi  Dergisi, c. 6, sy. 1, 2005, s. 151.

[3]Ekinci, “Devrimden Günümüze Fransız Siyasal Sisteminin Evrimi”, s. 151.

 F
Türkçe Tarih

Fütüvvet

Sonraki yazı

Yorumlar