0

Katı anayasaların, tanımında kurucu unsur olarak yer aldığı devlet biçimi veyahut belirli bir ortaklık için taahhütte bulunan bireylerin ve kurumların etkin işbirliği içerisinde bütünlüklerini korudukları, siyasal ve aynı zamanda sosyal davranışların özel biçimi.[1]


[1] Demet Çelik Ulusoy, “Federal Toplumu Anlamak: Federal Sistemlerin Sosyolojik Yaklaşımı”, AÜHFD, 64/3, 2015 ss. 595-598.

 F
Türkçe Tarih

Yorumlar