0

Bir meselenin hükmünün müftü (şeyhülislam) tarafından araştırılarak verilmesi işlemi.[1] Bu eylem için takip edilen yola ve kullanılan doktrine fetva usulü adı verilir.[2]


[1] Muhittin Eliaçık, “Osmanlı’da Manzum Fetvâ Geleneği”, Türkiyat Mecmuası, c. 21, Güz 2011, s. 105.

[2] Ahmet Yaman, “Tarihinin Tartışmalı Bir Konusu Olarak Fetvâ-Mezhep İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 48, Haziran 2015, s. 6.

 F
Türkçe Tarih

Fetihname

Önceki yazı

Yorumlar