0

Sanayi üretiminin büyük oranda kitlesel üretim olarak gerçekleştirildiği, idari işler ile kol kuvvetine dayalı işlerin Taylorist bir ayrımla belirlendiği, işbölümünün ve iş tanımlarının katı bir şekilde yapıldığı, ürün standartlaştırmasının verimlilik artışları getirdiği ve artan talebin bu standartlaşmayı hızlandırdığı bir üretim biçimi,[1] Henry Ford’un Michigan’ın Dearborn kentinde kurduğu fabrikasında 1914’te uygulamaya başladığı üretim sisteminin ilkeleri.[2]


[1] Nurgül Keleş Tayşir, “Türkiye’de Fordist Üretim Krizinin Ortam Koşulları Bağlamında İncelenmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 16, sy. 32, 2018, s. 48.

[2] Ali Rıza Saklı, “Fordizm’den Esnek Üretim Rejimine Dönüşümün Kamuyönetimi Üzerindeki Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 44, Kış 2013, s. 109.

 F
Türkçe Tarih

Fransız İhtilali

Sonraki yazı

Yorumlar