0

Üretim faktörleri içerisinde yer alan sermayenin belirli bir süre ve belirli bir orandan kiraya verilmesi sonucu elde edilen bir gelir.[1]


[1] Bünyamin Demirgil-Hakan Türkay, “Tarihsel Süreç İçerisinde Faizin Kuramsal Açıdan Gelişimi”, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 18, sy. 2, 2017, s. 132.

 F
Türkçe Tarih

Fasıla-i Saltanat (Fetret Devri)

Sonraki yazı

Yorumlar