0

Padişahın emriyle hazırlanan tuğralı buyruk.[1]


[1] Galip; “Yarlıg ‘Buyruk, Emir, Ferman’ ve Yarlıka- ‘(Tanrı) Buyurmak; Lütfetmek’ Kelimelerinin Kökeni Üzerine Yeni Görüşler”, s. 1555. ; Mübahat S. Kütükoğlu, “Ferman”, DİA, c. 12, İstanbul: TDV Yayınları, 1995, s. 400.

 F
Türkçe Tarih

Feodalizm

Önceki yazı

Fetihname

Sonraki yazı

Yorumlar