0

Derin anlayış, kavrayış; bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilme. İslam’ın ibadet ve hukuk ilmi. Fıkıh ilminin kaynakları Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyastır.[1]


[1]Dini Terimler Sözlüğü, Ankara: MEB, 2017, s. 94.

 F
Türkçe Tarih

Fiskalizm

Sonraki yazı

Yorumlar