0

Bir savaş kazanıldıktan sonra, dostların sevinmesi, düşmanların üzülmesi ve çekinmesi için komşu hükümdarlara, hanlara, prens, şehzade ve valiler gönderilen mektup.[1]


[1] Ramazan Şeşen, “Eyyûbiler”, Türkler, c. V, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,  2002, s. 73.

 F
Türkçe Tarih

Yorumlar