0

Merkantilist politikalara tepki. Fizyokratlar, feodal bağlarından kopmuş ve vergi yüklerinden arındırılmış çiftçilerin ve tahıl ticaretini serbestçe yapabilen tüccarların ekonomik sistemde varlık göstermesini talep eder. Bu talebin karşılanması için de devletin mevcut egemen koşullarını devam ettirmesi gerekir. Çünkü dönemin koşulları çerçevesinde değerlendirildiğinde monarşik düzenin yıkılması, egemenliğin ya şehir burjuvazisinin ya da aristokratların eline geçmesi demektir. Her iki durumda da fizyokratların diledikleri gibi bir vergi reformu yapılamaz ve çiftçinin üzerindeki vergi yükü azaltılamaz.[1]Çoğu iktisadi düşünce tarihçisi modern ekonomi teorisinin XVIII. yüzyılın başlarında fizyokratlar tarafından ortaya atıldığını söylemektedir.[2]


[1] Gizem Eren, “Tarımsal Kapitalizm: Fizyokrasi”, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, 2015, s. 11.

[2] Robert L. Formaini, “The Engine Of Capitalist Process: Entrepreneurs in EconomicTheory”, Economic and Financial Review, Fourth Quarter, 2001, s. 3.

 F
Türkçe Tarih

Yorumlar