0

Yeniden sosyalleşme. İçinde yaşanılan/yaşanılmaya başlanan toplumun normlarıyla üyelik kazanma.[1]


[1] Cemal Yalçın, “Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç”, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 26/1, Mayıs 2002, s. 48.

 A
Türkçe Tarih

Askeri Sınıf

Sonraki yazı

Yorumlar