Erdel

Bugünkü Romanya’nın Transilvanya bölgesine Osmanlıların verdiği ad.  Osmanlı İmparatorluğuna vasallık ile bağlı bölge.[1] [1]Adem Handžıć, “Sultan IV. Murad’ın Erdel Prensi I. George Rakoçi’ye ...

Enosis

Kıbrıs adasının Yunanistan’a ilhakı ideali, Yunan Megali İdeasının değişmeyen hedeflerinden biri. Enosis, eski Bizans topraklarını “esaretten kurtarma” ve “Büyük Yunanistan’ı bu topraklarda kurma” ...

Engizisyon

Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış.[1] Fiyat seviyesindeki katma değer vergisinin artırılması, tarım sektöründe şartların olumsuz olması veya mevsimin getirdiği ...

Endüstrileşme

Mal üretiminde makine kullanma veya milli gelir içinde endüstri kesiminin payının belirli bir orana erişmesi, Endüstri Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin iktisadi, ...

Endüstri Devrimi

Buhar makinasının bulunmasıyla başlayan ve emek yoğun üretimin yerini makine yoğun üretimin aldığı süreç,[1] teknolojinin hakim olduğu makineleşmeye geçişin başlangıcı olan 18. yüzyılın ...

Endüstri

Her türlü mal ve hizmet üretimi. Genellikle büyük işletmelerde, ham-maddeden mamul madde meydana getirmek için yapılan faaliyetler ve kullanılan araçlar.[1] [1] Ergun Tunçkan, ...

Endülajans

Latince hayra eğilmek veya bağışlanma. Dinsel olarak bağışlanan günahın dünyevi cezasının mesih ve azizlerin faziletlerine dayanılarak kilise tarafından affedilmesi, Ortaçağ’da Katolik Kilisesinin maddi ...

Enderun

Osmanlı sarayının içinde yer alan okul, yetiştirme tarzı, protokolü.[1] Enderun kısmında hizmet edenlere Enderun halkı denildiği bilinmektedir. Divan-ı Hümayun müzakerelerinin, elçi kabullerinin, bayramlaşmaların ...

Emperyalizm

Ulusları aşan ve merkez ulustaki merkezin çevre ulustaki merkezle, her ikisinin de ortak çıkarı için kurduğu köprübaşına dayanan karmaşık bir hâkimiyet ilişkisi çeşidi,[1] ...

Emirülmüminin

Müminlerin emiri. İslam devlet başkanlarının yaygın olarak kullandığı sıfat.[1] [1] Mustafa Fayda, “Emîrü’l-Mü’minîn”, DİA, c. 11, İstanbul: TDV Yayınları, 1995, s. 156.

Posts navigation