Eman

İslam ülkesine girmek veya İslam ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya verilen can ve mal güvencesi. Muayyen bir zamana kadar verilen emana eman-ı ...

Elit Grup

Doğrudan siyasal erki kullanan ya da siyasal erkin kullanımını etkileyecek konumda olan insan kümeleri, toplumların dikey yapılanması içinde en tepeye yerleşmiş olan grup. ...

Eisenhower Doktrini

Ortadoğu’da artan SSCB etkisi sebebiyle 1957’de ABD Başkanı Eisenhower’in ABD Kongresinden talep ettiği yetki ve kongrenin başkana, uluslararası sahada komünizm tarafından yönetilen herhangi ...

Egemenlik

En üstün güç. Thomas Hobbes, egemenliği, cebir gücü olarak tanımlar ve istisnasız bütün sosyal (içtimai, toplumsal) kurumların egemene tabi olmak zorunda olduğunu belirtir.[1] ...

Eflak

Romalılaşmış Kelt kabilelerine Cermenler tarafından verilen ad. İlk dönem Osmanlı kroniklerinde isim İflak, Aflak, Aflağ, Aflakān, Eflak, Eflaklu veya Eflakistan şeklinde aktarılmış, nihayetinde ...

Ebde-Müddet

Sonsuz. Tarihi vesikalarda terim Osmanlı İmparatorluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Devlet-i ebed-müddet.  Sonsuz devlet.[1] [1] Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 198. ; Serdar ...

Posts navigation