0

Bağımlı çalışanların belirli bir amaca ulaşmak üzere, iradi olarak ve topluca işi bırakmaları. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinde grev işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmaları şeklinde tanımlanmıştır.[1]


[1] Betül Erkanlı, “Türk İş Hukukunda Grev Oylaması”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Şeref Ertaş’a Armağan, c. 19, 2017, ss. 2211-2213. ; H. Şebnem Seçer, “Endüstriyel Uyuşmazlık Biçimi Olarak Grevin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2007/1, s. 152.

 G
Türkçe Tarih

Gregoryen Takvimi

Önceki yazı

Yorumlar