0

Bürokrasi-toplum ilişkisinin Sovyetlerde tanzimi. Rusça yönetimde şeffaflık. Nisan 1985 genel kurulunda Mihail Gorbaçov, parti komitelerine glasnost uygulanması ve ideolojik çalışmalarında “hakikat dilinde insanlarla konuşulması” talimatlarını verdi. Gorbaçov, insanlara gerçekte gözlemledikleri şeyle çelişen şeyler söylendiğinde, bunun “ciddi bir siyasi soru” yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Glasnost ile Sovyet coğrafyasında yeni bir dönem başladı.[1]


[1] LilitaDzirkals, Glasnost and Soviet Foreing Policy, RAND, January 1990, s. 4.

 G
Türkçe Tarih

Yorumlar