0

Bireyler veya küçük gruplar tarafından yürütülen gayri nizami harp tekniği.[1]


[1]Vlademir İlyiç Lenin, Gerilla Savaşı Üzerine, (çev. Ömer Çandır), Ankara: Kor Yayınları, 1976, ss. 2-13.

 G
Türkçe Tarih

Gelenekçilik (Tradisyonalizm)

Önceki yazı

Yorumlar