0

Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan. Moğolca’da giray veya gerey. Layık anlamında.[1]


[1]Erdoğan Uygur, “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma”, Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 12, sy. 1, Mart 2004, s. 130.

 G
Türkçe Tarih

Yorumlar