0

Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan bir Cermen kavmi, Orta çağı kapatan, Rönesans’ı başlatan akım, daha çok bir mimarlık üslubu. [1] XII-XV. yüzyıllar arasında birçok Avrupa ülkesinde varlığını hissettiren Gotik üslubun amacı, sanat yapmaktan çok dine hizmet etmekti. Bu yüzden Gotik sanat kilise ve manastırların, milli kimliklerini kazanmaya başlayan krallıkların ve şehir cumhuriyetlerinin madde ötesi bir ruhsallığa bürünmüş sanatı olarak adlandırılmaktadır.[2]


[1] Şerife Yıldız, “Gotik Dönem Mimarisi ve Dönem Giysi Tasarımlarına Etkisi“, International Journal of  Science Culture and Sport, sy. 4, August2015 : s. 248.

[2] Abdullah Ayaydın, “Gotik Sanatı’na Yirmi Birinci Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 44, Yaz 2010, ss. 119-120.

 G
Türkçe Tarih

Yorumlar