0

Sultan Abdülmecid’in 3 Kasım 1839 pazar günü Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane’de okunan ve Tanzimat-ı Hayriye’nin icrasını ilan eden fermanı.[1]


[1] Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: TTK, 1985, ss. 174-185.

 G
Türkçe Tarih

Güller Savaşı veya Çifte Gül Savaşı

Sonraki yazı

Yorumlar