0

İslam’ın gücünü yaymak için yapılan savaş, farz-ı kifaye.[1]  Gaza geleneği, Anadolu’da İslam hilafeti ile Bizans arasında ve Orta Asya’da Şamanist Türklerle Müslümanlar arasındaki savaşlarda askeri hudut teşkilatları olarak ortaya çıkmış olup, bölge sugur, avasım, uc ve ribat terimleriyle tanınmıştır.[2]


[1] Selahattin Döğüş,  “Osman Gazi’den Gazi Mustafa Kemal’e Anadolu Gaziler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 1, ss. 30-31.

[2] Selahattin Döğüş, “Osmanlılarda Gaza İdeolojisinin Tarihi ve Kültürel Kaynakları”, Belleten, c. LXXII/52, 2008, s. 819.

 G
Türkçe Tarih

Garp Ocakları

Önceki yazı

Yorumlar