0

Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve elçilerin kabulü münasebetiyle toplanan divan. Galebe divanına yeniçeri ağası kalabalık bir yeniçeri maiyetiyle katılır ve tören ile yemek yenilirdi. Yeniçerilerin tertip edilen yemeği reddetmeleri hoşnutsuzluk göstergesi idi ve Osmanlı ümerasında telaşla karşılanırdı.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s. 39.

 G
Türkçe Tarih

Fütüvvet

Önceki yazı

Garp Ocakları

Sonraki yazı

Yorumlar