0

Gayri safi milli hasıla. Bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri. Bu değer özel ve devlet harcamaları ile özel ve kamu yatırımlarından oluşur.[1]


[1] Selim Erdoğan, “1980 Sonrasında Türkiye Milli Gelirindeki Gelişmeler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sy. 2, 1999, s. 262.

 G
Türkçe Tarih

Yorumlar