0

Selçuklularda Türkmenlerin savaş pozisyonunda uçlarda bulunan kuvvetlerine verilen ad.[1]


[1] Ali Sevim, “İlginç Yönleriyle Sultan Melîkşah”, Makaleler, c. I, Ankara: Berikan Yayınları, 2005, s. 192.

 G
Türkçe Tarih

Yorumlar