Müzekkire

Osmanlı diplomatiğinde, her hangi bir husus için, alttan üste ve genellikle bir idaire veya nezaretin şubelerinden bağlı olduğu üst makama hitaben, konuyla ilgili ...

Müteşebbis

İşletme, firma veya şirketin sermayesine finansman kaynağı temin eden, girdileri satın alıp belirli teknoloji veya üretim yöntemleriyle birleştirerek üretimi organize eden, taleplerle ilgili ...

Mütegallibe

Osmanlı İmparatorluğunun isyan eden ayanları veyahut ayanlık iddiasıyla geniş  kapı halkı bulunduran yerel elitleri ifade şekli.[1] [1] Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyanlık, Ankara: ...

Mütareke Dönemi

Adını Mondros Bırakışma Belgesinden alan dönem.  Mütarekenamenin imza tarihinden (30 Ekim 1918), Osmanlı saltanatının kaldırılmasına değin (1-2 Kasım 1922) süren dört bunalım yılı.[1] ...

Mütareke

Ateşkes, bırakışma.[1] Mütareke sulh demek değildir,[2] bir olağanüstü/ara dönemi simgeler.[3] [1] Türkçe Sözlük, s. 1442. [2]Tasvir-i Efkâr, “Sefaletin Önüne Nasıl Geçeceğiz”, 02 Ocak ...

Müsadere

Özel mülkiyetin herhangi bir bedel ödemeden, devlet veya hükümdar adına alınması,[1]  işlenen bir suçtan mahkumiyet halinde mahkumun mal varlığının tamamının veye bir kısmının ...

Mülkname

Arazi-i emiriye çıkarlarını bir yöne tahsisini ya da belli koşulları yerine getirmek üzere rakabesinin temliki.[1] Genel olarak mülknâme, yalnız bir gayrimenkul satışında müşteri ...

Mülkiyet

Kişi ile nesne arasındaki ilişki.[1] İnsanla tabiat ve insanla insan arasındaki ilişkiyi kapsayan[2] yasal bir yetki.[3] Bir kişiye bir mal üzerinde, yasaları ve ...

Mülazemet

Medresedeki eğitimini tamamlayarak icazet alan mezun öğrencilerin müderrislik ve kadılık yapabilmek için sıra beklemeleri, bu süreçte mesleki tecrübe kazanmaları ve belirli kontenjanlardan yararlanarak ...

Mukataa

Coğrafi sınırları, vergi tür ve miktarları belirlenmiş hazineye ait önemli gelir kaynakları.[1] Mukataaların konusu aden ocağı, tuzla, darphane, dalyan gibi gerçek bir işletmeye ...

Posts navigation