Ağnam

Koyun ve keçi vergisi.[1]  Vergi genellikle koyunlar yavruladıktan sonra nisan veya mayıs aylarında tahsil edilir, kuzulu her koyun, kuzusu ile birlikte hesaplanırdı. Vergi ...

Ağıl Resmi

Çit parası. Koyun ve keçiden alınan vergilerden biridir. Uygulandığı dönemde yaylak ve kışlaklarda otlatılan hayvanların barınması için yapılan ağıllar münasebetiyle her üç yüz ...

Ağa Bölükleri

XV. yüzyılın ortalarına kadar Yaya Bölükleri, sonraki yıllarda ise Cemaat adıyla zikredilen sınıf. II. Mehmed’in saltanatıyla, Sekban bölüğünün de kurulması dahlinde, iki sınıf ...

Aforoz – Aforoz Etmek

Hristiyanlıkta kişi ya da kişilerin kilise tarafından cemaatten kovulması. Sosyal anlamda darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak.[1] [1]Ewa Siemieniec-Gołaś, “Giovanni Molino’nun 1641 ...

Acemi Ocağı

Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek amacıyla I. Murad devrinde (1362 -1389) kurulan ocak. “Yaya ve Müsellemler” adındaki ordunun yetersizliği üzerine Çandarlı Kara Halil Hayreddin ...

Acem

Arapçada Arap olmayanlar için kullanılan bir sıfat. Özel manada ilk kez İslami fetihler sırasında İranlılar için kullanılmıştır.[1] [1] Adnan Karaismailoğlu, “Acem”, DİA, c. ...

Abluka

Savaş durumunda taraflardan herhangi birinin tüm devletlerin, düşmanların ve tarafsız gemilerin ve/veya uçakların belirli limanlara, havaalanlarına veya kısıtlamayı getiren devlete ait kıyı alanlarına ...

Abdal

Birşeyin karşılığı, başka şeye dönüşen. Tasavvufta marifet aşamasına ulaşmış kişi.[1] [1] Zafer Önler, “Tarihten Günümüze Abdal Sözcüğü”, Semih Tezcan Armağanı, İzzet Baysal Üniversitesi, ...

Posts navigation