Hegemonya

Sınıfsal egemenlik ilişkilerinin yeniden üretimi ve toplumsal biçimi,[1] yönetici sınıfın çıkarlarının ideal biçimde, evrensel çıkarlar olarak temsil edilmesi.[2] [1] Baran Dural, “Antonio Gramsci ...

Hazine-i Amire

Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet gelirlerinin toplandığı ve masrafların yapıldığı, Maliye Hazinesi, Divan-ı Hümayun Hazinesi, Birun Hazinesi, Taşra Hazinesi gibi ...

Hayriye Tüccarları

Klasik dönem Osmanlı’da Avrupa tüccarı statüsünde dış ticaret yapan müslüman tüccarlar.[1]Baltalimanı Muahedesi’nin batılı müteşebbislere sunduğu haklar neticesinde Hayriye Tüccarlarının teşebbüs sahaları oldukça daralmış, ...

Hayat Alanı

XX. yüzyılın ilk yarısında Alman dış politikasının politik ve sosyal söylemi. Lebensraum. Organizmaların gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin ve alanı, doğadaki boşlukları ilhak ...

Havari

Genel anlamıyla İsa’nın yandaşları, çarmıhtan sonra dirilmesine şahit olanlar, Kutsal Ruh’un gücü ile özel bir mertebeye ulaşmış olanlar, özel anlamıyla da İsa tarafından ...

Hava Sahası

Devletlerin egemenliği altında bulunan kara parçası ile buna bitişik iç suların ve kara sularının üstü.[1] [1] Gökay Bulut, “Ege Hava Sahası Sorunları, Çözülmüş ...

Hava Hakimiyet Teorisi

1. Dünya Savaşından sonra geliştirilen hava gücünün kara ve denizin üstünde onları kuşatan, bu iki gücün etkisinde olduğu kadar, onları etkisi altına da ...

Hatun Divanı

Selçuklu Devletinde hatunların emriyle kurulan divan.[1] [1] Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, s. 152.

Hatt-ı Hümayun

Padişahların el yazısı, yazılı emirleri. Diğer adı ile hatt-ı şerif.[1] [1]Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1994, s. 175.

Has Arazi

Gelirleri hükümdara ait olan arazi.[1] [1] Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 173.

Posts navigation