Hakan veya Kağan

İslamiyetin kabulünden önce kurulan Türk devletlerinde devletin bekasından, törenin uygulanmasından ve halkın refah ve mutluluğundan birinci derecede sorumlu olan kişi. Unvan ilk defa ...

Haham

Yahudi dini teşkilatında bir unvan. İbranice ve Aramicede bilge, yetenekli kişi. Osmanlı İmparatorluğunda -daha sonra Türkiye Cumhuriyetinde- hahamlar, önderliğini Hahambaşı’nın yaptığı Hahambaşılık adı ...

Hafiye Teşkilatı

1. Abdülhamid döneminde istihbarat sağlamak maksadıyla tesis edilen ve günümüzdeki Milli İstihbarat Teşkilatı’nın atası olan kurum. [1] [1] Eray Göç, “Türk İstihbaratının Tarihsel ...

Hadis

Allah tarafından ifade buyurulmuş bazı hususların Hz. Peygamber tarafından mücmelin tafsili, mutlakın takyidi ve umumun tahsisi.[1] Hadisin kısmen de olsa reelle örtüşmesi, onun ...

Hadariye Defterleri

Savaş dönemlerinde yaşanan bütçe açığını kapatmak amacıyla toplanan imdad-ı hadariye ve imdad-ı seferiye adındaki örfi vergilerin kaydedildiği defterler.[1] [1]Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara: ...

Haçlı Seferleri

Papaların telkinleri neticesinde 1096-1293 yılları arasında Batı Avrupa’dan toplanan silahlı güçlerin Filistin üzerine yönlendirilme süreci, Türk ve İslam ülkelerini hedef alan siyasi ve ...

Posts navigation