Harp Meclisi

Savaş düzeninin tertip ve tanzim edildiği meclis.[1] [1]Taneri, Türk Devlet Geleneği, s. 110.

Hariciler

Dini ve siyasi konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan ve İslam’ın ilk asrında gerçekleşen Hakem Olayı ile müslüman toplumun gündemine yeni bir takım ...

Harem

Osmanlı saray teşkilatının bir parçası. Sözlük anlamı kutsallık atfedilen bir şey veyahut alan, bir hanede -ev, saray ve konak- yaşayan kadınlar. [1] Osmanlı ...

Hareket-i Cevheri

Muharrikin dışarıda aranması teorisine karşı, muharrikin bizzat varlığın özünde yer aldığını savunan XVII. yüzyıl düşünürlerinden İranlı Molla Sadrâ ait teori.[1] [1] Mahmut Meçin, ...

Haraç

İslam Devleti tarafından fethedilen ancak yönetimi gayrimüslimlere bırakılan topraklardan alınan vergi. Oranı 1/2’den 1/10’a kadar değişebilen haraç, her yıl haraci araziden dönüm başına ...

Han

Batı Hunlarından itibaren kullanılan ve İslamiyetin kabulünden sonra da devam eden devlet reisi unvanlarından.[1] [1]Zehra Odabaşı, “Türk Devletlerinde Kullanılan İdari Ünvanlar”, Osmanlı Medeniyeti ...

Hammurabi Kanunları

MÖ 1728-1686 tarihleri arasında hüküm süren Babil kralı Hammurabi’nin iki yüz seksen iki maddeden oluşan ve memleket işlerini bütün teferruatıyla ele alan yazılı ...

Halkçılık

Kemalist rejimin temel yönlendirici ilkelerinden.[1] Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde belli bir zümre, cemaat, aile ve ekonomik güç için ayrıcalık ...

Halife

Birinin yerine geçen kimse, Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamı ve şeriatın koruyucusu, dini ve siyasi bir kurum.[1] [1] Numan Durak Aksoy, “Tarihsel ...

Hal’

Bir hükümdarın hükümdarlık haklarının kaldırılması, bir padişahın isyan baskısı altında tahttan indirilmesi. Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan hal’ vakaları, imparatorluğun idari ve ekonomik sisteminin gelişimi, ...

Posts navigation