Bonapartizm

Kapitalist devletin büründüğü politik formu ve artan özerkliği.[1] [1] Gökhan Demir -Ali Yalçın Göymen, “Yapısalcılıktan İlişkiselliğe Poulantzas’in Devlet Kuramı”,  Alternatif  Politika, 9/1, 2017, ...

Bölük

Silahlı kuvvetlerde temel kuruluş unsuru olan ve öteki birlikleri oluşturan en küçük askeri birlik.[1] [1] “Bölük”, Büyük Larousse, c. IV, ss. 1883-1884.

Bolşevik

Başlangıçta Rusya Komünist Partisi, daha sonra ise Sovyetler Birliği Komünist Partisi adını alan örgüt.[1]Evrensellik iddiasında bulunan Marksist topluluk.[2] [1]Edward Hallet Carr, Bolşevik Devrimi ...

Boğdan

Doğu Karpatlar ile Prut Nehri’nin arasında kalan Moldavya bölgesine Osmanlılar döneminde verilen ad. Osmanlılar’ın Moldova’ya verdikleri bu ad ilk bağımsız devleti kuran voyvoda ...

Boğazlar Meselesi

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek yabancı gemilerin uymakla yükümlü oldukları hukuk dolayısıyla çeşitli dönemlerde diplomasi alanında ortaya çıkan anlaşmazlık,[1] Hünkar İskelesi Muahedesi ile ...

Bodun

Boylar birliği. Müstakil veya bir ile tabi olabilen bodunların başında genellikle, arazisinin ve halkının çokluğuna göre yabgu, şad, ilteber vb. unvanlar taşıyan idareciler ...

Bırakınız Yapsınlar

Laissez faire. Ekonomi ile ilgili konularda hükûmet müdahalesinin asgari düzeyde tutulması ve sorumluluğun müteşebbislere bırakılması gerektiğini savunan sosyal sistem.[1] İlk kez Smith tarafından ...

Birun

Osmanlı idari teşkilatı hakkında kullanılan tabir. Lügat manası dış, hariç. Osmanlı İmparatorluğunda en büyüğünden en küçüğüne kadar devlet memurlarının teşkil ettiği birun,  Tanzimat-ı ...

Birleşik Krallık

Resmi adı “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”, “Büyük Britanya” ya da “Britanya” olarak bilinen ülke. Yüzölçümü olarak Afrika ülkelerinden Gine ile ...

Birinci Dünya

Politik, ekonomik ve teknolojik olarak ileri seviyede olan toplumların veyahut devletlerin üst kimlik oluşturma çabaları, hiyerarşik söylemleri. [1] [1] F. Murat Özkaleli, “Küresel ...

Posts navigation