Bağlantısızlar

Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB’nin başı çektiği Batı ve Doğu Bloklarına dâhil olmak istemeyen, sömürgeciliğin etkisinden henüz kurtulmuş olan 29 devletin Bandung ...

Bağımsızlık Bildirgesi

4 Temmuz 1776’da Amerikan kongresi tarafından kabul edilen bildiri, birleşik 13 devletin oybirliğiyle kabul ettiği bildirge. Bağımsızlık bildirgesiyle Birleşik Koloniler özgür ve bağımsız ...

Bağımsızlık

Bir bireyin, grubun, iktidarın başkasına bağlı olmama, ilişki dışında özgür kalma niteliği.[1] [1] “Bağımsızlık”, Büyük Larousse, c. III, s. 1194.

Bağımlı Nüfus

Çocuklar ile yaşlı nüfus.[1] [1] Çiğdem Samancı Tekin-Fatih Kara, “Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 3, s. 1, Bahar 2018, ...

Bac – Baç

Farsça baj. II. Mehmed’in ve I. Süleyman’ın kanunnamesinde geçen resm, başka şehirlere ait bir alım satım vergisi.[1] [1] “Bac”, Büyük Larousse, c. III, ...

Babüssaade

Osmanlı saray teşkilat tarihinin bir parçası. Hadım olan ya da saraya hadım edilerek alınmış kişiler. Babüssaade ağaları beyaz olduklarından ak (hadım) ağalar olarak ...

Bâb-ı Âli

Osmanlı hükumeti. Babıali tabiri XVI ve XVII. yüzyıl kaynaklarında nadiren Bab-ı Hümayun, Divan-ı Hümayun manasında geçmekte olup bahsi edilen dönemde sadrazam dairesi anlamında ...

Posts navigation