Bilgi Fişi

Sınırlandırılan, kaynak taraması yapılan araştırma konusu hakkında edinilen bilgilerin kaydı ve tasnifi.[1] [1] Nedim İpek, Tarih Metodolojisi- II Ders Notları, (hzl. Mustafa Koç-Ali ...

Bibliyografya

Basılmış veya çoğaltılmış metinlerin araştırılması, tanımlanması ve sıralanması.[1] [1] Mehmet Türker Acaroğlu, “Bibliyografya Nedir?”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, c. 10, no. 3/4, 1961, ...

Beytülmal

Kişi veya kamuya ait bir malı korumak amacıyla hazırlanan yer. Başka bir ifadeyle beytülmal, devlete ait taşınır taşınmaz malların tümünü ve bunların idaresiyle ...

Beylerbeyi

Osmanlı İmparatorluğunda askeri ve mülki amir. Beylerbeyleri umumiyetle Enderun’da yetişmiş şahıslar arasından seçilmiş, eyaletindeki halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla vazifelendirilmişlerdir.[1] [1] Ünal, ...

Bey

Erkek, efendi, şehzade. Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig adlı eserinde bey ile bilgi kelimelerinin aynı kökten geldiğini ifade etmektedir. Unvan Selçuklu devresinden itibaren ...

Beşeri Sermaye

Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak insanların edindikleri bilgi, beceri ve diğer niteliklerin toplamı.[1] [1] İbrahim Güran Yumuşak, “Beşeri Sermayenin İkatisadi Önemi ve Türkiye’nin Beşeri ...

Beşeri Coğrafya

Tarımsal faaliyetler, ulaşım, sanayi, yerleşme ve kentleşme gibi antropojen süreçler ile çevre üzerinde yapılagelen değişiklikler incelenmektedir. Buna ek olarak diğer kültürel ardışıklıklar dikkate ...

Berat

Yazılı kağıt, menşur, mektup manasını gelen berat, bazı vazife ve memuriyetlere tayin edilenlere vazifelerini icra salahiyetleri tevdi etmek üzere padişah tuğrası ile verilen ...

Bennak

Osmanlı vergi sisteminde evli fakat hiç toprağı olmayan ya da yarım çiftten az toprak tasarruf eden raiyyet.[1] [1]Mehmet Emin Yardımcı, “1489, 1530, 1542 ...

Begin Doktrini

İsrail hükûmetinin potansiyel düşmanlarının kitle imha silahlarına (KİS), özellikle nükleer silahlara sahip olmasını önleme politikası.[1] [1]Efraim Inbar, “Israeli National Security, 1973-96,” The Annals ...

Posts navigation